nyafirman
 
 
 
 Vi kan hjälpa er med en rad uppgifter i samband med utveckling av nya produkter eller nya generationer av produkter som redan är i produktion. 
Vår verksamhet spänner över ett vitt fält från idé till produktionsunderlag.

Vår styrka
Vi har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt och ett bra nätverk. Vi har goda kontakter inom tillverkande industri och institutioner och kollegor inom konsultbranschen, som kan hjälpa till i de projekt vi arbetar med. 
Se också www.join.se.

Kreativa nya idéer
Tillsammans med kreativa kollegor i vårt nätverk tar vi i en inledningsfas i ert utvecklingsprojekt fram en uppsättning förslag till utformningar att välja mellan.

Funktionsmodeller/prototyper
Vi tar snabbt ta fram prototyper och funktionsmodeller för utprovning av nya idéer och lösningar.


Produktutveckling, konstruktion och formgivning
Vår produktutveckling utvecklar era idéer och skisser till formgivna konstruktionslösningar och tillverkningsunderlag.

Verktyg
Exempel på verktyg som vi använder:

CAD-program: SolidWorks, Inventor, AutoCad; 

Beräkningsprogram: Matlab/Simulink, MathCad; 

Projektstyrningsprogram: Microsoft Project; 

Bildbehandling och illustrationer: Adobe Photoshop, Illustrator och Acrobat.